8 stycznia 2018

Wycena

Wycena nieruchomości

rodzaje wycenianych nieruchomości:

 • komercyjne: obiekty handlowe, hotele i pensjonaty, stacje paliw, obiekty biurowe i inne
 • nieruchomości mieszkaniowe – lokale mieszkalne, domy mieszkalne
 • nieruchomości gruntowe
 • inne

dla celów:

 • kupna – sprzedaży
 • negocjacji i ofert
 • sprawozdań finansowych
 • zabezpieczania wierzytelności bankowych
 • darowizn i spadków
 • skarbowo – podatkowych
 • sądowych i komorniczych
 • ustanawiania służebności